กิจกรรม

pawinee
/ Categories: กิจกรรม

กิจกรรม "Walk Rally"

กิจกรรม "Walk Rally" ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมนันทปัญญา อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1 โซน B

Previous Article ศึกษาดูงานพยาบาลรายโรคที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Next Article เสนอผลงาน CNPG, CARE MAP, PCMC Nursing Record
Print
158