ฝ่ายงานการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เดิมเรียกว่าฝ่ายการพยาบาล ได้เริ่มปฏิบัติงานให้การบริการผู้ป่วยพร้อมกับการจัดตั้งหน่วยงานแพทย์ในสำนักเลขานุการกรมเมื่อ พ.ศ.2487 รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้การบริการทั้งกองแพทย์ และตามหน่วยงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ โดยให้บริการด้านการพยาบาลแก่เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ต่อมาเมื่อโรงพยาบาลขยายการปฏิบัติงานมีขอบเขตกว้างยิ่งขึ้น งานการให้บริการทางการพยาบาลจึงได้พัฒนามาตามลำดับ โดยเฉพาะงานส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพการพัฒนาทางด้านวิชาการ และการให้บริการพยาบาลจนสามารถเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆได้
ในด้านการบริหารงาน เมื่อเริ่มให้บริการโรงพยาบาลยังไม่ได้แบ่งการดูแลรับผิดชอบในฝ่ายการพยาบาลอย่างชัดเจน ผู้บริหารของฝ่ายการพยาบาลไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เพียงแต่ทำหน้าที่ดูแลหน่วยงานเท่านั้น จนกระทั่ง พ.ศ.2523 จึงมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลอย่างเป็นทางการ ซึ่งในปัจจุบันนี้ฝ่ายการพยาบาลได้ปรับเปลี่ยนเป็นกลุ่มงานการพยาบาล และปรับกลับมาจัดแบ่งรูปงานใหม่ของโรงพยาบาล โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลตามลำดับ ดังนี้
1. นางจินดา บัณฑุรัตน์               ทำหน้าที่ดูแลฝ่ายการพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ.2490 - พ.ศ.2520
2. นางภรณี เรืองเดช                  ทำหน้าที่ดูแลฝ่ายการพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ.2520 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2523 ดำรงตำแหน่งจนถึง พ.ศ.2538
3. นางจุฬา วัชรเนตร                  ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ.2538 - พ.ศ.2539
4. นางจินดา ศรีไว                      ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ.2539 และปรับเปลี่ยนเป็นหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลใน พ.ศ.2541 - พ.ศ.2543
5. นางเพ็ญศรี วิสูตรานุกูล          ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลใน พ.ศ.2543 - พ.ศ.2546
6. นางสุนทรี วิโรจนสำเริง          ทำหน้าที่รักษาการหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลตั้งแต่ พ.ศ.2546 และปรับเปลี่ยนเป็นหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลตั้งแต่ 4 กันยายน พ.ศ.2546 - พ.ศ.2549
7. นางเยาวลักษณ์ เขียวเจริญ    ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ตั้งแต่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2549 และปรับเปลี่ยนเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายการพยาบาล ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2549 - 30 กันยายน พ.ศ.2554
8. นางชื่นชีวิต โชติพิทยสุนนท์   ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2554 - พ.ศ.2559
9. นางสาวอุทุมพร ม่วงอยู่           ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล (รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล) ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน

กิจกรรม

RSS
«July 2020»
MonTueWedThuFriSatSun
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789